Vegansk kost – bara grönt!

En strikt vegansk kosthållning innebär att samtliga animaliska livsmedelsprodukter utesluts och/eller ersätts av likvärdiga icke animaliska proteinkällor. Skillnaden jämfört med en vegetarisk kost är att även mejeriprodukter och ägg utesluts.

Veganismen har under senaste åren växt bland befolkningen i framförallt i-länder. Många väljer att äta veganskt av både etiska och moraliska skäl, och många menar också att en vegansk kost är bättre för miljön. En kost som enbart består av mat från växtriket sägs ha mindre påverkan på klimat och miljö än en kost som innehåller animaliska produkter.

Det främsta näringsämnet som försvinner när animaliska produkter utesluts är proteiner, men även vitaminer och mineraler och det är därför av största vikt att kosten kompletteras med likvärdiga proteinkällor. Proteinet är ett viktigt ämne för en frisk och välmående kropp. Detta näringsämne finns ibland annat i kött och ägg och när dessa produkter utesluts från kosten så är det viktigt att ersätta dessa med gröna alternativ med högt proteinvärde.

Veganvänliga proteinkällor:

  • Tofu
  • Quorn
  • Baljväxter
  • Nötter

komplettera vegankosten

Ersättningsprodukter blir en viktig beståndsdel i en vegansk kost för att inte riskera brister av viktiga näringsämnen. Utöver ovan listade produkter bör vitamin, mineral och järnrika livsmedelsprodukter adderas till veganers kost. Vitaminer och mineraler finns i frukt och grönt och järn finns som kosttillskott men även i exempelvis grönkål, som innehåller stora mängder järn.

Vegankosten har näst intill blivit en trend i bland annat Sverige och aldrig förr har landet haft lika många veganer räknat per capita. Även skolor runt om i Sverige och många delar av Europa vittnar om en ökad efterfrågan av vegankost från elever. Medvetenhet om miljöfrågor och ett större intresse för hälsa och välmående kan vara bakomliggande faktorer till det ökade intresset för en helt grön kost.

Att äta en strikt vegansk kost innebär att stor hänsyn måste tas till de näringsämnen som utesluts i och med att animaliska produkter tas bort och det blir därför viktigt för veganer att planera och strukturera sin kost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *