Svenska bär – skogarnas gömda skatter

Stora delar av den svenska landytan består av vidsträckta skogar och vildmark och dessa områden står i stor kontrast till storstäder som Stockholm, Göteborg eller Malmö. Dessa skogar består av ett rikt djur och naturliv och det är också i dessa skogar man kan finna enormt näringsrika och vitaminfyllda bär.

I Sverige är det tillåtet att plocka bär i naturen och många av de bär som växer i svenska skogar är eftertraktade på en internationell marknad.

Bärplockare kommer som säsongsarbetare från många olika delar av världen för att plocka och förädla svenska bär.

Användningsområden inom gastronomin för bär i allmänhet är betydligt större idag jämfört med för tio år sedan och de svenska skogarnas bortglömda skatter har fått ett uppsving både lokalt och internationellt.

De vanligaste bären i svenska skogar är:

  • Blåbär – innehåller vitaminer, mineraler och antioxidanter. Tillgången är mycket god i svenska skogar under säsong.
  • Lingon – rikliga mängder vitaminer och mineraler. Mycket god tillgång under säsong.
  • Björnbär – även dessa är rika på vitaminer och mineralen men tillgången är begränsad då dessa bär inte växer i de nordligaste delarna av Sverige.
  • Hjortron – dessa bär är mest rika på vitaminer, mineraler och antioxidanter av alla ovanstående, men dessa bär växer otillgängligare på myrar och våtmarker.

Internationellt intresse

Mat från Skandinavien och Sverige ses i allmänhet som ett allt mer exklusivt inslag på den internationella matmarknaden och några av världens största och finaste restauranger har svenska hjortron på sina menyer. Det svenska klimatet och miljön tros också vara en orsak då de råvaror som kommer från dessa regioner anses vara de absolut renaste och minst kontaminerade.

Miljöförstöringar och spridning av gifter i naturen har bidragit till en viss vaksamhet inom matindustrin och detta kan vara en orsak till att de svenska bären är så populära. Den svenska naturen och de svenska skogarna är relativt rena från föroreningar och det gör också att bären kan få ett maximerat näringsvärde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *