Norra Sveriges mat

Sverige associeras kanske främst med köttbullar, sill och smörgåsbord när det kommer till mat, men Sveriges nordligaste län, Norrbotten, håller en kulinarisk skatt långt ifrån köttbullar och smörgåsbord.

Restauranger öppnar med fokus på det genuint norrländska och låter temat genomsyra hela restaurangupplevelsen. Dessa restauranger är ett tiotal idag men intresset för inhemsk oupptäckt mat lockar många svenskar.

I Sverige har självförsörjning, fiske och jakt historiskt sett varit avgörande för möjligheterna att överleva i dessa regioner i tiden före industrialiseringen.

Men många av de rätter som åts förr har fallit i glömska och ersatts med snabblagat och halvfabrikat.

Idag återupptäcks många gamla mattraditioner som fallit i glömska och det anses idag som en exklusivitet med egenfångad abborre exempelvis.

Det samiska gastronomiska kulturarvet har blivit intressant för matkreatörer och kockar vilket märks hos de specialiserade restaurangerna. Många samiska specialiteter har fått ta plats på menyerna och idag finns det restauranger i Sverige som erbjuder renhjärta och lapskojs.

Delikatesser från Norrbotten:

  • rökt eller grillad abborre – gärna tillagad över öppen eld
  • rökt renhjärta
  • pitepalt
  • kaffeost

jakt, fiske och bärplockning

Att själv få fiska sin egen middag eller fälla sin första älg är något som blir allt mer populärt bland svenskar. Detta kan sättas i direkt samband med ett ökat intresse för inhemsk mat och intresset av närproduktion.

Miljö och klimatfrågan har stor betydelse för svenskar och så även inom gastronomin.

Exklusiva råvaror såsom hjortron och renkött har ett högt kommersiellt värde på den internationella matmarknaden och exporten av dessa råvaror har ökat senaste årtiondet. Men även svenskars vilja att äta dessa råvaror har bidragit till en rejäl prisökning.

Men för den som vill är skogen gratis och öppen för alla, bär och svamp får enligt allemansrätten plockas med varsamhet och aktsamhet av alla, så för den som anser att priserna är något höga finns skogens skafferi öppet sommarhalvåret i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *