Fusion – mångkulturella matmöten

Olika länders matkulturer har blandats och kombinerats sedan århundraden tillbaka men de sista 20 åren har denna trend fullkomligt exploderat. Idag finns det något för de flesta inom fusionkulturen.

Att människor förflyttar sig över och mellan landsgränser har medföljt att även mattraditioner medförts och idag finner de flesta mat från världens alla hörn i vanliga matvarubutiker. Intresset i allmänhet för kulinariska nyheter och oupptäckta matkombinationer har ökat stort globalt.

Bland annat i Sverige har ett hundratal restauranger öppnat senaste decenniet med ett specialiserat koncept på fusionmat. I Sverige finns ett flertal specialiserade fusionrestauranger från norr till söder och konsumentintresset tycks öka.

Exempel på vanliga fusionkombinationer:

  • Asien/Sydamerika
  • Nordamerika/Europa
  • Mellanöstern/Nordeuropa

Även handeln märker av ett ökat intresse för icke inhemsk mat och att fler och fler konsumenter efterfrågar större variation i matbutikers utbud. Även denna industri har ökat och nu finns matbutiker från de flesta kulturer i många av världens storstäder.

Ett generellt ökat intresse för mat och kost tycks även synas globalt och fusion av matkulturer kan vara en möjlig orsak.

Fusion under ständig utveckling

Nya, oprövade kombinationer eftersträvas i allt större utsträckning runt om på världens finaste restauranger. Matfusion är en mycket lukrativ industri och intresset är stort hos konsumenterna.

Kulinariska fusioner tillhör numera vanligheterna för de flesta.

En ökad utgivning och efterfrågan på kokböcker hos konsumenter vittnar också om ett ökat intresse. Kost, hälsa och mat har blivit centralt i många människors liv och fusionkulturen är starkt representerad här. Fusion innebär möjlighet att förädla och förändra och detta koncept tycks attrahera konsumenter på en global nivå.

Att ta traditionella maträtter och översätta dessa till mer klimatsmarta och gröna alternativ har även detta blivit allt mer aktuellt under senare år. Även här blir fusioninslaget viktigt eftersom många människor värnar om sina egna mattraditioner och vill finna sätt att behålla traditioner men att kunna utveckla dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *