Egenodlad mat – odlingens renässans

I Sverige har intresset för att odla sin egen mat ökat lavinartat bland befolkningen de senaste åren. Möjligheten att odla egen frukt och egna grönsaker är goda i Sverige tack vare ett gynnsamt klimat och historiskt sett har Sverige varit självförsörjande för bara 200 år sedan.

Nu är viljan att odla sin egen mat igen större än någonsin och detta tros ha ett samband med en ökad medvetenhet om klimat och miljöpåverkan som matindustrin medför.

Att odla sin egen mat kanske kan tyckas avancerat men faktum är att det går att odla egen frukt och egna grönsaker även i lägenhet och detta är något som fler och fler svenskar upptäckt. Dessa odlingsformer är marginella då dessa inte uppgår i en storlek som lämpar sig för självförsörjning. Från omkring februari till oktober är klimatet gynnsamt för odlingar i Sverige.

Nedan finns en lista över odlingsvänliga sorter som lämpar sig för såväl fönsterbrädor som balkonger:

  • potatis – kan odlas i hink på balkong eller fönsterbräda
  • rabarber – kan odlas i kruka på balkong
  • ärter och bönor – lättodlat både inomhus och på balkong
  • löksorter – lämpar sig i kruka på balkong och fönsterbräda

Att komma igång med att odla sin egen mat behöver varken vara svårt eller ta lång tid.

glädjen i egen mat

Många hemmaodlare hävdar att det finns ett egenvärde i sig att få odla sin egen mat. Det främjar psykiskt välmående att omge sig med växter och många lättodlade grönsaks- och fruktsorter har dessutom höga näringsvärden och är hälsosamma för kroppen.

Med relativt liten ansträngning kan även den som bor i lägenhet odla sin egen mat och få möjlighet att njuta av egenskördade primörer.

Att intresset ökat ses även på det ökade intresset för gemenskapsodlingar och kolonilotter i Sverige, det finns en stor vilja att i så stor utsträckning som möjligt odla sin egen mat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *